Mentett keresések
  • nincs elmentett keresés

Nyíregyháza dinamikusan fejlődő belterülete, Örökösföld, a város központja felől kelet felé vezető kétszer két sávos fő forgalmi út, az Orosi út és a a területen szintén meghatározó jelentőségű, a városközpontba vezető Semmelweiss utca közötti terület az Orosi utat a Pazonyi úttal átkötő Törzs utcától keletre eső területe - ALDI, Praktiker, Shell, Carmo által kijelölt kiskereskedelmi övezetben a SpanyolKert, a Szilvavölgy lakóparkok és az Örökösföldi lakótelep között. A területen minden közmű kiépített és a területet érintő akár nagyobb intenzitású fejlesztések esetén is a megfelelő kapacitásokat a szolgáltatók képesek biztosítani. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2007. (VI.12.) KGY rendelete (továbbiakban Szabályozási Terv vagy Szt) 7. (1) bekezdése alapján a Településközpont vegyes zóna (Vt) területén az alábbi funkciók helyezhetőek el:a) A terület jellemzően több önálló rendeltetési egységet magában foglaló lakó- és olyan igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, valamint sportlétesítmények elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra.b) A területen - lakóépület, igazgatási épület, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, egyéb közösségi szórakoztató épület a terület azon részén, ahol a gazdasági célú használat az elsődleges, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, sportépítmény, parkolóház,A Szabályozási Terv 18-28. alapján a tárgyi, Vt711757 jelű építési zonáran az alábbi előírások vonatkoznak: Vt711757Vt: településközponti vegyes zóna7: az övezet az egyéb építészeti karakterbe tartozik1: az övezet a nem kialakult kategóriába tartozikaz új építési telkek kialakításának szabályait, a beépítettséget és a zöldfelületi fedettséget, az építményekre vonatkozóan a beépítési módot, építménymagasságot a HÉSZ 20. 1-3.sz. táblázatai határozzák meg.1: az övezetben a szabadonálló telepszerű beépítési mód alkalmazható7: a legkisebb teleknagyság:2.500 m2- telekszélesség min.:35,00 m- telekmélység min.:50,00 m5:a telek legnagyobb beépítettsége 40 % lehet-a zöldfelületi fedettség a telek területének legalább 30 %-a.a zöldterület többszintes növényállomány telepítése során a szintek a mutatószám tíz-tíz százalékával csökkenthető, minimum 24 %7: az építménymagasság az övezetben 12,5-16 m lehet, úgy, hogy a terepszint felett maximum 6 szint építhető a tetőtéri szinttel együttaz 1,00 m alatti gépkocsitároló vagy pinceszint nem számít be a szintszámbaspeciális szabályozás: az övezetben az építménymagasság alsó értékét nem csak a felső értékét kell betartani

0630,5710Mutat

Völgy Liget Kft.

Völgy Liget Kft.

Nem találtad még meg az ingatlanod? Add meg e-mail címed, és elküldjük számodra a legfrissebbeket!