BÉRLŐKNEK

BÉRLŐKNEK

 

A SZERZŐDÉS AD BIZTONSÁGOT

 

Számos negatív példát hallhatunk ingatlanbérléssel kapcsolatban. Aki volt már valaha albérlő, tudja, több tekintetben is kiszolgáltatott helyzetbe kerülhet. A szóbeli megállapodás senkit sem köt! Megeshet, hogy a főbérlő hosszú távra ígéri a lakást, közben árulja, így akár néhány hónap után az albérlő költözni kényszerül. Kellemetlen az is, ha előre tudjuk az eladás tényét, a vevőjelöltek fogadása, az állandó készenléti állapot szintén a bérlőt terheli. Gyakori jelenség, amikor a főbérlő ellenőrzésképp megjelenik a lakásban, de konfliktusforrás lehet, ha a meghibásodott készülékek, bútorok javítását, pótlását a főbérlő helyett a bérlő kénytelen vállalni. Elköltözéskor pedig a kaució visszaszerzése okozhat fejtörést.

A hasonló problémák megnyugtató elrendezéséhez elengedhetetlen az írásbeli szerződés, sőt javasolt a számlák megőrzése is. Akik legális módon bérlik lakásukat, jóval kevesebb konfliktust kénytelenek elszenvedni, kevesebb kár érheti őket.

 

VENNI VAGY BÉRELNI EGYETEMISTA GYEREKNEK?

 

A nagy kereslet miatt nem árt a leendő főiskolásoknak, egyetemistáknak már most tájékozódni interneten az albérleti lehetőségekről, hisz a jobb adottságú lakások hamar bérlőre találnak. Vigyázzunk azonban az 5-8 ezer forintos áron kínált ún. albérleti címlistákkal, ezek legtöbb esetben elavult, vagy nem létező címeket tartalmaznak.

Amelyik szülő megteheti, érdemes fontolóra vennie a lakásvásárlást is, hisz a 3-5 éves tanulmányi időszak végére megtérülhet a befektetés. A nagyobb, 2-3 szobás lakás megvétele esetén, a többi szoba kiadása plusz bevételt biztosít, ami az egyetemista gyerek taníttatására, ill. a rezsi fedezésére fordítható.

Segítséget jelent, és időt takaríthat meg a kereső az Ingatlanbazar.hu ingatlanhirdetési szakportál Hirdetésfigyelő szolgáltatásával. A keresett kiadó/eladó ingatlan jellemzőinek megadása után e-mailben értesítést kaphatnak a feliratkozók, ha a keresési feltételeknek megfelelő ingatlan kerül fel az oldalra.

 

MINDENT ÍRÁSBAN RÖGZÍTSÜNK

 

Ha megvan a megfelelő albérlet, az első legfontosabb, minden esetben kössenek a felek írásos bérleti szerződést! A leendő lakás bérleti díja csak egy tétel, informálódni kell a többi kiadásról is. Ki kell kérni a közüzemi számlákat, ami kellő információt ad a jövőbeni rezsikiadásokról, emellett fontos adminisztrációs elem, az óraállások jegyzőkönyvezése. Tisztázandó továbbá a közös költség összetétele és mértéke.

A főbérlők általában egy-három havi bérleti díjra tartanak igényt kaució címén, amit bérlőként még a beköltözés előtt, egy összegben kell kifizetni. Erről is szülessen írásos dokumentum. Tisztázni kell a lakás rendeltetésszerű használata mellett előforduló garanciális hibák (elromló műszaki berendezések, csőtörés, stb.) javításának kérdését is. A szerződésbe kerüljön bele, hogy a bérlő csak a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért felel. Érdemes elkészíteni a lakásban található bútorok, berendezések jegyzékét, az ingóságok tételes megnevezése mellé annak állapotát feltüntetni. Határozott idejű bérleti szerződés esetén, a felmondás módját fontos rögzíteni, határidejét 60 napnál szokás megjelölni. /Forrás: dh.hu/

 

KIT TERHEL A PLUSZ KÖLTSÉG?

 

Ha a bérlő a szükséges kiadásokat meghaladó felújításokat végez el, ennek költségeire a megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerint tarthat igényt. Amennyiben az elvégzett munka indokolt volt, akkor a bérlő igényt tarthat költségeinek megtérítésére. Nem indokolt beruházása esetén díjazást nem követelhet, illetve felel mindazokért a károkért, amelyek tevékenysége nélkül nem következtek volna be. Ugyanakkor, ha a bérlő az ingatlanon jogosulatlanul olyan átalakítást végez, amelyhez a bérbeadó vagy hatóság engedélye lett volna szükséges, akkor a bérbeadó kívánságára köteles az eredeti állapotot visszaállítani.

A bérbeadót megilleti az ellenőrzés joga, e jogát azonban csak a bérlő felesleges zavarása nélkül gyakorolhatja. Ha a bérbeadó az ellenőrzés során észleli, hogy a bérlő az ingatlant nem rendeltetésszerűen vagy szerződésellenes módon használja, követelheti ennek megszüntetését, illetőleg az ilyen használatból eredő kárának megtérítését is. Amennyiben az ilyen használat tovább folyik, vagy ha a bérleményt fenyegető veszély súlyossága miatt a befejezés követelése sem vezetne célra, a bérletet azonnali hatállyal felmondhatja, és kártérítést is kérhet.

 

IGAZOLJUK A BIZTOSÍTÉKOT

A hatályos rendelkezések lehetővé teszik a bérbeadó számára, hogy a bérlő vagyontárgyain zálogjogot keletkeztessen, ha a bérlő nem fizet. Ez a törvényes zálogjog a bérleti díj és a költségek erejéig állhat fenn. Így például néhány hónap díjhátralék biztosítása végett már jogosult lehet a bérbeadó akár a kerékpár vagy a tévé, lakásból történő elszállításának megakadályozására is. Figyelni kell azonban arra, hogy ez nem lehet parttalan, meglehetősen szigorú szabályok irányadóak rá.

A bérleti jogviszony megszűnésekor bérlőként ajánlott nem megfeledkezni a szerződéskötéskor átadott pénzbiztosítékról. Vita esetén ennek igazolásához segítségünkre lehet, ha arról a szerződésben magában is rendelkezünk, és annak átadását egyéb módon is tudjuk igazolni. Erre a bérleti díj fizetésekor is célszerű figyelemmel lennünk: pénzt kizárólag átvételi elismervény, számla ellenében adjuk át, banki átutalás során a kifizetés címét (pl. 2014. szeptember, bérleti díj, biztosíték, stb.) pedig minél pontosabban tüntessük fel.