Mentett keresések
  • nincs elmentett keresés

Eladó a Hortobágyi-Club HOTEL, 12028 m2 építményekkel, és 395.406m2 gazdagon tartott frekventált turisztikai föld területü belterületnek nyílván tartott tulajdonjog. 1. HORTOBÁGY ÉS TÉRSÉGE BEMUTATÁSA Hortobágyi Nemzeti Park - a Puszta A Hortobágy egy olyan, a pásztorközösségek által megművelt kultúrtáj, mely az ember és a természet kétezer éves, hagyományos és kíméletes földhasználaton alapuló, harmonikus együttműködésének kiemelkedő példája. Európa legnagyobb összefüggő, természetes füves pusztája, mely nem az erdők kiirtása eredményeként jött létre, hanem emberi tevékenység révén, és képes volt megőrizni biológiai sokféleségét. A szinte érintetlen szépségű természet az ősi növényvilággal ma is vonzó az érdeklődő turisták számára. A leghíresebb magyar puszta fogalommá vált, és nemzetközi szinten mondhatni régebb óta ismert és elismert, mint hazánkban. 1967. decemberében a Pro Natura akció keretében 22 világhírű tudós memorandumban kérte a magyar kormányt, hogy a Hortobágy egyedülálló természeti és kultúrtörténeti értékeit nemzeti park formájában őrizze meg. Ennek eredményeként 1973-ban 51 ezer hektáron létrejött Magyarország első nemzeti parkja, melynek területe napjainkra már elérte a 82 ezer hektárt - ezzel ma az ország legnagyobb összefüggő védett területe. A Hortobágyi Nemzeti Park teljes egészében UNESCO Bioszféra Rezervátum, közel egyharmada pedig nemzetközi jelentőségű vizes élőhely, melynek védelmét a Ramsari Egyezmény külön biztosítja. Az Alföldön keresztülvezető fontos kereskedelmi útvonalak (mint például az erdélyi sóbányák kincsét szállító "sóút") mentén épültek fel 10 -12 kilométerenként - többségében a XVII. században - az utazókat kiszolgáló csárdák, valamint a vízborítás időszakában a közlekedést megkönnyítő hidak. Ezek egy híres utóda és legismertebb példája, mely a Hortobágy egyik szimbólumává is vált, az 1827-ben megépített Kilenclyukú-híd. Szintén a magyar puszta szimbólumaként ismeretesek az eredetileg az állatok itatására szolgáló gémeskutak. A táj területének döntő hányadát ma természetes élőhelyek - sziki gyepek és sziki legelők, löszpuszták, ártéri erdők és ligetek - képezik, valamint egy mocsarakból, tavakból és holtágakból álló "vízország" alkotja, a mozaikos talajviszonyoknak köszönhetően változatos és gazdag növény- és állatvilággal. A területnek viszonylag kisebb hányadát borítják mesterséges vizes előhelyek (a halastavak összterülete 6 ezer hektár), ezek mégis nagy jelentőségűek, mivel együttesen a világ egyik legnagyobb mesterséges halastórendszerét alkotják. A Hortobágy a külterjes, szilaj állattartás igazi kánaánja. Szürke marhák, rackajuhok és mangalicadisznók otthona ez a vidék. Szinte a tájkép részei az itt bóklászó csordák és a gulyák, az őket őrző sziki pásztor, a körülöttük hangos csaholással rohanó puli és a karikás ostor éles csattanása. De itt van otthon a fodros tollú magyar lúd, a pumi és a mudi is. Kevésbé közismert, hogy a Hortobágy 342 madárfajnak is otthont ad. Olyan táj ez, ahol az ember és a természet teljesen összeforrt. A Hortobágy lótenyésztését méltán világhírűvé tevő tradíciók mindig is szerves részét képezték a Hortobágyi Nemzeti Park életének. A legelő állat nélkülözhetetlen a puszta fenntartásában, s ahogy azt korunk eseményei bizonyítják a hagyományos állatfajták szerepe is újraértékelődött, megőrzésük,- a modern fajtákból már kiveszett értékeik miatt- napjaink fontos feladatává vált. A Club Hotel Hortobágy közvetlen szomszédságában található Mátai Ménes 250 lovával ma Magyarország egyik legjelentősebb lótenyésztő központja. A tenyészet fő feladata a nóniusz fajta fenntartása, valamint e génmegőrzési célon kívül a modern sport- és hobbiigények kielégítésére alkalmas magyar sportló fajta tenyésztése. A nemzeti park szívében található ménes több szempontból is az érdeklődés homlokterében áll: • a magyar puszta legnagyobb és legjobb állapotban megmaradt része, a Hortobágy és a ménes, összetartozó fogalmak, a ménes a puszta jelképe, • Máta a nemzeti park turisztikai központjaként, alapvetően meghatározza az idelátogatóknak a nemzeti parkról, a magyar pusztáról alkotott véleményét és képét, • a Mátai Ménes – lótenyésztési központként – nemcsak a tenyésztési feladatok magas színvonalú ellátásával foglalkozik, hanem szerencsésen ötvözi a nemzeti parki és világörökségi elvárásokat a hazai lovassport szakszerű és közönségcsalogató elemeivel. A nagy közönségsikert arató Hortobágyi Lovasnapokon túl számos szakmai rendezvényeknek adott és ad helyszínt (kettes- és négyesfogathajtók fedettpályás bajnoksága, díjugrató téli kupa, amatőr fogathajtók fedettpályás bajnoksága, Magyar Sportlótenyésztők Országos Egyesülete és a Nóniusz Lótenyésztők Országos Egyesülete tenyészbírálatai stb.). A környék számtalan olyan természeti és ember alkotta látványosságot rejt, amit mindenkinek látni kell. Ehhez nyújtanak segítséget a már megvalósult és folyamatban lévő jelentős Európai uniós projektek, úgymint: • „A történelem országútján” tematikus csárdaútvonal Hortobágyon keresztül, • „Daruvonulás Hortobágyon” a Hortobágy-Hortobágyhalastavi kisvasút továbbfejlesztése és új ökoturisztikai attrakciók létrehozása • „Puszta Szafari” A Hortobágyi Vadaspark fejlesztése • „Hortobágy-Hortobágyhalastavi turisztikai kerékpárút építése” 2. AZ INGATLAN FŐBB ADATAI Az ingatlan elnevezése: Club Hotel Hortobágy Címe: Hortobágy-Máta - Club Hotel, Hrsz: Hrsz: 1001/1 - 100l/10, 1092, 1120/1 Művelési ága: Beépítetlen terület, közterület, Vagyontárgy tulajdonosa: Fortunátó Vendéglátó és Kereskedelmi Kft. Tulajdoni arány: 1/1 Földterület 395 406 m' Felépítmények nettó területe 12 028 m' A tulajdonviszony rendezett, az ingatlan keretbiztosítéki jelzáloggal terhelt. A tulajdonos tehermentesen kívánja értékesíteni az ingatlan együttest, így a bejegyzés az ingatlan forgalomképességét nem befolyásoló tényező. 3. AZ INGATLAN ELHELYEZKEDÉSE Az ingatlan Hortobágy település belterületén egy tömbben, burkolt út mellett található. Környezetében lakóépületek, és az Epona lovasfalu pályája és épületei találhatók. A Hotel Hortobágy-Máta pusztán, a Hortobágyi Nemzeti Park területén fekszik, Máta puszta és Hortobágy település között, a Hortobágy folyó északi oldalán. Az ingatlan belterületi besorolású, de a körülötte levő területek még külterületként vannak nyilvántartva. Az üdülőfalu területei az ingatlan-nyilvántartásban több helyrajzi számon szerepelnek, de egy összefüggő földterületet képeznek. A település Budapesttől közel 200 km-re fekszik, innen gépkocsival könnyen megközelithető az M3-as autópályán, majd a 33-as főközlekedési úton, illetve a nemzetközi repülőtérrel rendelkező Debrecenből szintén a 33-as főútvonalon, ahonnan 30 km-re található. Az ingatlan nagyrészt külterületi földek között található, de Máta puszta belterületi lakóingatlanai a terület észak-nyugati végén helyezkednek el. Az ingatlan együttes szabálytalan alakú, sík területet képez. Közműellátása teljes körű, vízellátás: a vízellátást 2 db mélyfúrású kút biztosítja, melyekből nyert víz saját vízművön keresztül, megfelelő kezelés után kerül felhasználásra. A szennyvízelvezetés: a település szennyvízhálózatához kapcsolódik, elektromos energia: OTR 20/400 oszloptranszformátoron keresztül biztosított, gázellátás: a település földgázhálózatáról biztosított. A terület parkosított: nagyobbrészt füvesített, díszcserjékkel, fákkal. Az ingatlanon egy szálloda helyezkedik el a hozzá kapcsolódó uszodával és egy éttermi épülettel. Ezen kívül a szállodakomplexum két oldalán 20 db különálló kétszintes üdülőház épült. 4. AZ INGATLAN ÉPÍTÉSHATÓSÁGI HELYZETE: Az ingatlanra vonatkozó szabályozási előírásokat az önkormányzat 9/1997. (V,30.) rendelete tartalmazza, mely alapján az ingatlanra a következő főbb beépítési paraméterek vonatkoznak:  Hrsz: 1092 alatti ingatlan Z-2, azaz gyep, nádas övezetű területek alá tartozik.  Hrsz: 1001/5 - 11 alatti ingatlanok LÜ-1 övezetbe tartoznak, mely szerint a területen üdülőegységes üdülőépületek helyezhetők el. Az építménymagasság 7,5 m. Beépítettség 15 %. Teljes közmüvesítettség mellett. A szállóépület telke ebbe az övezetbe tartozik.  Hrsz: 1001/1, /3, /4, /8,19, /10 alatti ingatlanok LÜ-2 övezetbe tartoznak, mely szerint a területen üdülőegységes üdülőépületek helyezhetők el. Az építménymagasság 4 m. Beépítettség 10 %. Teljes közművesítettség mellett. A főépületen kívül más épület nem létesíthető. Az apartmanházak telkei tartoznak ebbe az övezetbe.  Hrsz: 1001/2 alatti ingatlan lnt-1, mely területen az üdülőterület alapfokú kereskedelmi-szolgáltató intézmények elhelyezése céljára szolgál. Az építménymagasság 4 m. Beépítettség 15 %. A telken nincs felépítmény.  Hrsz: 1120/1 alatti ingatlan Int-2 besorolású, amely terület a nagy területigényű intézmények célját szolgálja. Az építménymagasság 7,5 m. Beépítettség 10 %, a lovarda beépíthető telekhányada 25 % lehet. A telken nincs felépítmény. A szabályozási tervnek a jelenlegi felépítmények megfelelnek, a szállóépület esetében még 600 nm bővítési lehetőség áll rendelkezésre. Hrsz: Tulajdonos: Terület (m2) Besorolás/m űv. ág III. oldal: Széljegyzet: Szolgalom, egyéb: Kiállítás dátuma: 1001/1 Fortunátó Vendéglátó és kereskedelmi Kft. 88 375 Beépítetlen terület MKB Bank javára 500M Ft jelzálog bejegyzés nincs nincs 2006.08. 21. 1001/2 46191 kivett, köztér. Földhasználati jog Széli László javára 60,9 rn2területre 1001/3 61436 Beépítetlen terület Gázszolgalmi jog a Tiszántúli Gázszolgáltató Rt. 583 m2 részére 1001/4 9 994 Üdülőépület és udvar Gázszolgalmi jog a Tiszántúli Gázszolgáltató Rt. 1788 m2 részére 1001/5 7 639 kivett, köztér. 1001/6 35 566 kivett, szálloda Gázszolgalmi jog a Tiszántúli Gázszolgáltató Rt. 1907 m2 részére 1001/7 6 836 kivett, közút 1001/8 8 400 üdülőépület és udvar Gázszolgalmi jog a Tiszántúli Gázszolgáltató Rt. 1609 m2 részére 1001/9 38 366 Beépítetlen terület Gázszolgalmi jog a Tiszántúli Gázszolgáltató Rt. 471 m2 részére 1001/10 37 598 Beépítetlen terület 1092 41753 Beépítetlen terület 1120/1 13 252 Beépítetlen terület Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 5. A FELÉPÍTMÉNYEK ADATAI Az 58 szobás, négycsillagos szálloda földszint + tetőtér beépítésű, hagyományos magastetős kialakítású. Az épület hagyományos építési móddal készült, monolit vb. lemezfödémmel, homlokzata vakolt, fehérre festett. Alaprajzilag U-alakú, oldalfolyosós rendszerű, melyet a hátranyúló szárnyak közé épült uszoda zár le, így egy zárt belső udvar alakult ki, ahol széltől védetten lehet napozni. Az épület külső-belső nyílászárói egyedi faszerkezetek. Az emeleti szint monolit vb. lépcsőn közelíthető meg, de az épületben 2 db személylift és 2 db teherlift is található. A szállodaépületben fekvő szobák - 54 db kétágyas szoba található a főépületben, ebből 22 db franciaágyas, 32 db külön ágyas - valamennyi fürdőszobával, színes tv-vel, telefonnal, minibárral és erkéllyel felszerelt. A franciaágyas szobában pótágyazási lehetőség van. 4 db lakosztály található a főépületben - hálószoba nappali, fürdőszoba résszel, nappaliban pótágyazási lehetőséggel. A lakosztályok mini-bárral, telefonnal, televízióval felszereltek Házak, apartmanok A hotel főépületét 20 db üdülőház veszi körül. Minden thető meg 4 típus. Az üdülőházak egyedi gázkazános központi fűtéssel, illetve meleg vízellátással rendelkeznek.. Minden házhoz egy istállót is építettek. Uszoda A hotel főépületében kapott helyet a fedett uszoda, egy nagyobb, 25 m-es, feszített víztükrű- és egy kisebb, meleg vizes medencével, mely egyben pezsgőfürdő is. Az uszodából napozókert nyílik. Az uszoda-komplexum száraz szaunával, gőzfürdővel, pezsgőfürdővel, fitnesz-teremmel, szoláriummal, masszázzsal és pool-bárral egészül ki. Az uszoda két nyaktaggal kapcsolódik a szálloda folyosóihoz. A nyaktagokban helyezték el az öltözőket, a szaunát, a kondicionáló termet, a masszázs szobát, valamint a mellékhelyiségeket, illetve egyes gépészeti berendezéseket. Az uszodában egy 25 m-es sport és egy 12 m-es gyermekmedence található. Az uszodához kapcsolódó helyiségek burkolatai, berendezései felújítottak. Az épületrész alápincézett, ahol a további gépészeti berendezéseket helyezték el. A földszintes, magastetős - részben tetőtérbeépítéses - alápincézetlen épület hagyományos építési technológiával épült. Külső kialakítása, megjelenése a szállodaépülethez hasonló, belső kialakítása a különböző funkcióknak megfelelő. Az uszoda mögött nyitott sportpályák várják vendégeket: salakos teniszpályák, homokos strandröplabda pálya, kispályás futballpálya. Éttermek/catering Az éttermekben a magyaros és helyi specialitások mellett a modem konyha remekei is megkóstolhatok. - Hajdú terem : 250 fő befogadására alkalmas, elegáns terem. - Magyaros étterem: 80 fő befogadására alkalmas terem, A vendégek rendelkezésére áll továbbá egy 30 fős drinkbár és a szabadtéri rendezvények lebonyolítására, egy 200 fős terasz. A különálló épületben, mely egy nyaktaggal kapcsolódik a szállodához, a konyha, egy kisebb és egy nagyobb étterem, személyzeti öltözők, valamint a központi kazánház. Az épület 4 db beépített felvonóval rendelkezik. Egyes üdülőépületekhez saját istállók kerültek kialakításra. 6. TERMÁLVÍZ A szálloda saját fúrt kútból származó termálvízzel rendelkezik, melynek vize bizonyos összetevőiben jobb, mint a hajdúszoboszlói termálvíz. A termálvíz gyógyvízi minősítéssel rendelkezik. A termálkút 62°C-os vizével, valamint a több mint 350 m2 öszfelületű napkollektorokkal az épületek és a medencék fűtése, valamint a használati meleg víz előállítás rendkívül alacsony költséget igényel. 7. FEJLESZTÉS A szálloda építési engedéllyel rendelkezik konferencia terem építésére és gyógyászati részleg kialakítására. Az építési engedélyek lehetővé teszik továbbá a szobák számának növelését a meglévő 58db-ról 170 db-ra, valamint újabb 80 db apartman ház-, valamint szabadtéri medencék építését. 8. PROGRAMOK LÁTNIVALÓK A szálloda közvetlen szomszédságában lévő Mátai ménes fedett lovardájában a vendégek zenés lovasparádé keretében ismerhetik meg lovashagyományokat, tenyésztőmunkát, lófajtákat, a magyar fogatolási módokat, gyönyörködhetnek díjlovas és fogathajtó sportolók bemutatóiban. Gyakorlott lovasok számára pusztai tereplovaglást, a Hortobágyi Nemzeti Park legszebb tájait bebarangoló lovastúrákat, a kezdők számára pedig lovasoktatást kínálnak. A pusztai fogatozás során eredeti környezetében tekinthető meg a Hortobágy jellemző állatvilága, a ménes, a magyarszürke- és bivalygulya, a rackanyáj, a mangalicakonda, valamint megismerhető a pásztorok élete, munkája. Megcsodálható a csikósok látványos bemutatója, a hortobágyi pusztaötös. A puszta páratlan madárvilágát szakképzett ornitológus vezetésével zajló madármegfigyelő túrán mutatják be. A Pusztai Állatpark bemutatja régi magyar háziállatainkat, másrészt, elősegíti e fajták fenntartását, népszerűsítését hazánkban. Megtalálhatóak itt az erdélyi kopasznyakú tyúkokok, a parlagi kecskék és szamarak, rackák és mangalicák, hucul lovak, magyar szürke marhák, a dagonyázó házi bivalyok. Az állatsimogatóban a gyerekek a bárányokkal, kecskegidákkal, szamarakkal, szamárcsikóval ismerkedhetnek és zoo-csemegével etethetik őket. Kiállító- és bemutatóhelyek Természetrajzi kiállítás, Hortobágyi Kézművesudvar, Hortobágyi Pásztormúzeum, Körszín kézműves kiállítás és vásár, „A történelem országútján”- Tematikus csárdaútvonal a Hortobágyon keresztül, Hortobágyi csárda kiállítás; Hortobágyi Vadaspark; Hortobágy-halastavi Kisvasút, Hortobágy-halastavi és egyéb tanösvények, Madárkórház (madár röpdék, madármentő kiállítás és látványkórház) Hortobágy – Máta – Kungyörgy – Hortobágy-Halastó 10 km hosszú kerékpárúton kiváló lehetőség nyílik kerékpározásra. A szállodától pár lépésre található Hortobágy-folyón horgászattal, csónakázással valamint motorcsónak túrával tölthető el a szabadidő, ahol lehetőség nyílik Hortobágy folyó élővilágának bemutatására. HÍVJON BIZALOMMAL MINDENBEN SEGÍTEK ÜGYFELEIMNEK!!!

Eladó ingatlan a centrumtól 3km távolságba található DK irányban illetve, ingatlanok találhatók. Szociális és közintézmények az ingatlantól 1500-2000 m-en belül elérhetők, tömeg közlekedési megálló 600m-en belül elérhető. A telken 2 db épület található, az 1 épület: üzemépület, 2 épület: szociális blokk, és raktár. Az épületek karban tartottak. Az ingatlan a funkciót figyelembe véve átlagos elhelyezkedésű Gazdasági ipari övezetben található. Vegyes beépítésű környezetben. Az épületek folyamatosan karban tartottak. 2014-ben felújításon estek át. Az épület 1980 körül épült. Acél váz szerkezettel, tégla ki töltő falazattal, acél szerkezetű alacsony hajlású nyereg tetővel. 2014-ben külső hőszigeteléssel látták el, valamint nemes vakolattal, a nyílás zárók műanyag hőszigetelt ablakok, szekcionált ipari kapuk, illetve acél szerkezetű kapuk. Cserére került a teljes elektromos rendszer. A fűtésű rendszert korszerűsítették, új radiátorokat építettek be, a kazánokat is korszerűsítették. Bauviv gyártmányú ion kazánokat építettek be. Az épület karban tartott jó állapotú. Parkolás a telken belül meg oldott. Elektromos ellátás: közmű hálózatra csatolva önálló órával ellátva. Vízellátás: közmű hálózatra csatolva önálló mérő órával rendelkezik. Gáz ellátás: közmű hálózatra csatolva önálló mérő órával rendelkezik. Szennyvíz: közmű hálózatra csatolva. Kerítés: drótfonatos, és fém elemes kerítés. Hívjon bizalommal mindenbe segítek!!! .

Nem találtad még meg az ingatlanod? Add meg e-mail címed, és elküldjük számodra a legfrissebbeket!