Adatkezelés

A Lapcom Zrt. honlapjának látogatása során a technikai és felhasználási sajátosságoknak megfelelően adatok jutnak Önről az ingatlanbazar.hu internetes oldal üzemeltetőjének birtokába.

A Lapcom Zrt. számára kiemelt fontosságú cél az internetes oldalát látogatók által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezési jogának biztosítása.

A Lapcom Zrt. elkötelezi magát a látogatók személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá a látogatók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez.

A Lapcom Zrt. kijelenti, hogy a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek.

A Lapcom Zrt. különös figyelmet fordít tehát az Ön adatainak védelmére, s a jelen Adatkezelési Nyilatkozattal ezen adatok felhasználásáról tájékoztatja Önt.

Kérjük, hogy a részletesebb adatkezelési szabályok megismeréséhez olvassa el adatvédelmi szabályzatunkat, amelyben kinyilvánítjuk azokat az elveket, melyek meghatározzák a személyes adatok védelmével kapcsolatos gyakorlatunkat, bemutatjuk azokat a szolgáltatásokat, melyek során látogatóinktól személyes adatokat kérünk, nyilatkozunk továbbá arról, hogy milyen célokra és hogyan használjuk fel az ilyen jellegű adatokat, illetve hogyan biztosítjuk a személyes adatok megőrzését és védelmét.

Szerzői jogok

Azzal, hogy belép internetes oldalunkra, egyben elfogadja az alábbiakat, abban az esetben is, ha nem regisztrált előfizetője vagy felhasználója a rendszer egyik szolgáltatásának sem.

Az internetes oldalon szereplő hirdetések, nevek, képek, grafikák, térképek, tájékoztatók, elemzések és egyéb információs anyagok, illetve letölthető dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak. Az ingatlanbazar.hu internetes oldalon található tartalom a Lapcom Zrt. szellemi tulajdona.

Az internetes oldal tartalmának akár részben, akár egészben történő, a saját személyes használatot meghaladó vagy attól eltérő célú bármilyen használata – így különösen annak tárolása, másolása, kinyomtatása, terjesztése, átruházása – kizárólag a Lapcom Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulásával történhet. A Lapcom Zrt. jogosult a www.ingatlanbazar.hu weboldalon elhelyezett hirdetéseket a portfóliójába tartozó nyomtatott apróhirdetési termékekben ingyenesen megjelentetni.

Tilos a Lapcom Zrt. előzetes írásbeli engedélye nélkül a weboldal tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

Írásbeli engedélyünk nélkül tilos továbbá az internetes oldal tartalmának egészét vagy részeit a fentieken túlmenően bármilyen formában másolni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni vagy tárolni, módosítani, megjeleníteni, közzétenni.

A weboldaltól értesüléseket átvenni csak a weboldalra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt, és a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti. Az oldalon található tartalomból részletek tehát szabadon idézhetők, amennyiben hivatkoznak az ingatlanbazar.hu webcímre. A hivatkozás lehet szöveges vagy grafikus link, ez utóbbihoz logók, bannerek ingyenesen átvehetők az ingatlanbazar.hu oldalról.

Előzetes írásos engedély nélkül a honlap tartalmi elemei nem helyezhetők el adatbázisban. A honlap tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és nem használhatók fel a honlap tartalmától eltérő célra.

Az ingatlanbazar.hu domainnév, valamint az ingatlanbazár.hu szerzői jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban részesül, felhasználása – a hivatkozás kivételével – kizárólag a Lapcom Zrt. előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.

A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A szerzői jogi védelem és a védjegyoltalom megsértése esetén a Lapcom Zrt. a jogsértővel szemben a szerzői jog- és védjegybitorlás miatt a törvényben biztosított oltalmi eszközök igénybevételére jogosult. Ennek megfelelően a Lapcom Zrt. követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését is. A Lapcom Zrt. minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.

A Lapcom Zrt. pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.